Tafelgesprekken 

Op de werkconferentie gaan we per agendapunt van de arbeidsmarktagenda in gesprek over hoe we dit punt verder kunnen brengen. Aanjagers geven een concrete vraag mee; zoals feedback op een plan dat zij hebben of nieuwe ideeën om het punt verder te brengen. Hieronder vind je de omschrijving van de verschillende tafelgesprekken.

10: Mogelijkheden om collectief te onderhandelen over tarieven
Caspar de Kiefte

Meer info

11: De Sociale Agenda 2019
Anne Marie T Hart

Wat de sector zelf kan doen en waar Minister Koolmees voor nodig. We bespreken het agendapunt:
1.6 verklein de verschillen tussen werkers in loondienst en zelfstandigen;
3.2. financiering sociale zekerheid
3.6 richtlijnen goed werkgeverschap
3.7. verruiming van de wekeneis WW
3.9 ruimte voor tariefafspraken

Meer info

12: De collectie cultuurcao’s
Lineke Burghout

De meer dan dertig cao’s in onze sector: verschillen en overeenkomsten, de bomen en het bos.

Meer info

13: Wat we samen weten over de kunst van HRM
Christine Oyen

Grote én kleine instellingen moeten goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap tonen. Kunnen we van elkaar leren en samenwerken op dit gebied?

Meer info

14: Platform marktstimulering
Walter Groenen (CJP)

De platformeconomie heeft in de afgelopen jaren de spelregels van steeds meer economische sectoren veranderd. Ook binnen de culturele sector. Zo zijn door de opkomst van Spotify en Netflix de distributieketens van muziek en film voor altijd veranderd. Maar dat is wellicht nog maar het begin van wat er in de rest van de culturele sector nog staat te gebeuren. Als onderdeel van de arbeidsmarkt agenda willen we kijken naar ontwikkelingen van de platform economie en de gevolgen daarvan op de economische werkelijkheid van onze markt. Wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen en hoe moeten we ons daartoe verhouden? Verkoop je tickets, ben je deelnemer aan de museumkaart of gebruik je Google en Facebook om je culturele producten aan de man te brengen kom dan naar het gesprek met als gastheer Walter Groenen van CJP en Maurits Kreijveld, schrijver van het boek de kracht van platformen.

Meer info

1: Fair Practice Code
Marianne Versteegh

Fair Practice Code. Het begrip behoeft inmiddels geen toelichting meer. Hoe ver zijn we nu en hoe gaan we verder?

Meer info

2: Richtlijnen voor een fair honorarium
Marianne van der Velden

Volg de presentatie van het onderzoek naar honoraria in alle onderdelen van de sector en discussieer mee!

Meer info

3: De eenheid van cultuurwerkgevers
Jan Brands

Op weg naar een stevig platform voor werkgevers en opdrachtgevers in cultuur en creatieve industrie. Wie doet mee?

Meer info

4: Het plezier en de kunst van opdrachtgeverschap
Gerbrand Bas

Kunnen we naar analogie van het Britse Demand Program ook in Nederland privaat opdrachtgeverschap stimuleren?

Meer info

5: Blijven leren, blijven bewegen, van waarde blijven
Thera Jonker

Permanente professionele ontwikkeling. Gaat de sector dit gezamenlijk en duurzaam regelen?

Meer info

6: Vrees voor vogelvrije vrijwilligers?
Kees Lamers

Vrijwilligers: verdringing of verrijking? Hoe krijgen we dit helder en regelen we de contracten beter?

Meer info

7: De eenheid van werkenden in cultuur
Caspar de Kiefte

Opdracht voor een creatieve coalitie: realiseer eenheid in belangenbehartiging.

Meer info

8: Geld verdienen met cultuur
Erika Happe

De realiteit van veel kunstenaars/creatieven en culturele instellingen is dat ze de eindjes maar net aan elkaar kunnen knopen. Hun financiële positie is weinig toekomstbestendig en afhankelijk van financieel sprokkelwerk.
In het project Financieringsmodellen 2.0 onderzoekt Cultuur+Ondernemen hoe culturele organisaties nu hun activiteiten financieren en welke alternatieven er mogelijk zouden zijn om deze instellingen economisch weerbaarder te maken.

Meer info

9: Wiens kunst is dit eigenlijk?
Erik Akkermans

Intellectueel eigendom kan en moet veel meer bijdragen aan het verdienvermogen van de makers. Hoe organiseren we dat?

Meer info