AANJAGERS

 

Wie, wat, waar?

Vertegenwoordigers uit de culturele en creatieve sector hebben de aansturing van de Arbeidsmarktagenda en de inzet van middelen daarvoor, gedelegeerd aan een Regiegroep. Voor het beheer en verdelen van de middelen is een Stichting Middelen Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector (SMACC) opgericht. Voor ieder van de 21 agendapunten in de Arbeidsmarktagenda is een Aanjager verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van dit agendapunt. Kijk hier voor alle aanjagers: http://www.arbeidsmarktagenda.cc over ons.

Regiegroep

Om uitvoering van de Arbeidsmarktagenda te borgen en de voortgang te bewaken is een Regiegroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Federatie Cultuur, de Federatie Creatieve Industrie, de Kunstenbond, Kunsten ’92, de Raad voor Cultuur, de Akademie van Kunsten, de rijkscultuurfondsen, OCW en Erik Akkermans (voorheen voorzitter van de werkgroep Arbeidsmarktagenda) als adviserend lid. Deze Regiegroep wordt voorgezeten door Evert Verhulp (kroonlid SER en voorzitter van de Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector). De Regiegroep wordt ondersteund door Gerard van Essen (SER-secretariaat).

Leden

Evert Verhulp (voorzitter), Erik Akkermans (adviserend lid), Kunsten ’92: Jan Zoet (plv. Marianne Versteegh), Kunstenbond: Caspar de Kiefte (plv. Peter van den Bunder), FDCI: Gerbrand Bas (plv. Madeleine van Lennep), Federatie Cultuur: Jan Brands, KNAW: Geertjan de Vugt, OCW: Katie Schreiber, Raad voor Cultuur: Klazien Brummel, Rijkscultuurfondsen: Tiziano Perez (plv. Doreen Boonekamp), Bestuursleden SMACC, SER-secretariaat: Gerard van Essen (secretaris Regiegroep)